Nyheter

Välkommen, Lynxeye Studios!

Idag har det blivit allt viktigare för varumärken att agera snabbt och vara flexibla för att skapa en differentierad kundupplevelse. Därför presenterar vi härmed Lynxeye Studios, konsulter inom strategisk design.

“Vi startade Lynxeye med en idé om att skapa betydelsefulla varumärken som bidrar till någonting positivt i samhället och i människors liv”, säger medgrundare Johan Ekelin. “Idag är detta viktigare än någonsin för att varumärken ska kunna vara konkurrenskraftiga. Våra kunder agerar i en ständigt föränderlig värld, och vi kan se att människor idag i allt högre grad belönar de varumärken som kan leverera en mer distinkt och betydelsefull kundupplevelse. Vi hjälper våra kunder att uppnå detta på ett snabbare och bättre sätt så de kan utveckla sin verksamhet, samt driva förändring på ett trovärdigt sätt både externt och internt.”

Lynxeye Studios arbetar med design som ett strategiskt verktyg för att hjälpa våra kunder att hantera sina utmaningar och på så sätt skapa snabbare resultat. Sedan vi startade har vi fokuserat på verksamhetsorienterad varumärkesutveckling och hjälpt olika företagsledare att driva igenom kundfokuserad förändring för varumärken som Volvo, H&M, Absolut och Spotify.

“Design som tjänar varumärkessyftet, som i sin tur är skapat utifrån djupgående kundinsikter och framtidstänk – det är vad som skapar mervärde.”

Med gedigen kunskap och erfarenhet inom strategisk design kan vi nu hjälpa våra kunder att ta sig längre och driva förändring snabbare.

“Design är ett globalt språk som kan förmedla ditt budskap på ett ögonblick”, säger Carl Johan Näs, executive creative director på Lynxeye Studios. “Om det görs på rätt sätt kan det vara helt unikt, och blir omöjligt för konkurrenter att kopiera.”

Tankesättet kring design går hand i hand med Lynxeyes kärnfilosofi som utgår från insikt. Lynxeye Studios kompletterar den nuvarande expertisen i bolaget med ett designteam som har lång erfarenhet från ledande globala varumärken så som Absolut, Apple, Airbnb, Gant, Pernod Ricard, BMW och Swiss.

“I sann Lynxeye-anda kommer vi att fortsätta att gräva djupare med Lynxeye Studios. Design som tjänar varumärkessyftet, som i sin tur är skapat utifrån djupare mänskliga insikter och framtidsvisioner – det är vad som skapar mervärde. Och det är vår inriktning”, säger Carl Johan.

Lynxeye Studios är baserat i London, men har också experter inom strategisk design på kontoren i Stockholm och Singapore.

“En majoritet av våra kunder är globala, och vi arbetar med projekt över hela världen. Det här är ett viktigt steg för oss i vårt mål att hjälpa våra kunder hitta nya möjligheter för tillväxt på ett internationellt plan”, säger Christian Ihre, VD och medgrundare på Lynxeye.

Titta in på Lynxeye Studios här.