Artiklar

Mänskliga insikter i det digitala flödet II

Kundinsikt

Passion points stärker kopplingen mellan varumärken och konsumenters digitala personas. På så sätt är det ett bra verktyg för att öka förståelsen om ett företags målgrupp. Verktygetkompletterar en värderingsbaserad segmentering genom  att konkretisera den och göra den mer angripsbar.

Passion points gör målgruppen nåbar

Värderingar är det mest stabila och insiktsfulla angreppssättet till segmentering och är därför en bra bad för varumärkesbyggande. En utmaning med en värderingsbaserad målgrupp är att konsumenterna i den kan ha olika intressen och därför röra sig i olika kanaler, vilket gör den opassande som grund för exempelvis medieköp. Passion points kompletterar segmenteringen genom att göra det lättare att arbeta praktiskt målgruppsorienterat.

Intressen på detaljnivå

Verktyget bygger på en kvantitativ metod där vi testat olika typer av intressen som vi har återfunnit i det digitala flödet, till exempel i sociala medier. Vi har tittat på vilka ‘tribes’ som finns, vad de talar om och vilka ord som används. ‘Influencers’, det vill säga de som har störst inflytande inom varje område, har identifierats. Detta utgör grunden för 26 passion point som var och en ringar in ett intresse som kan knytas till en viss värdering och typ av person.

Nå dem där de är

Låt säga att du företräder ett stort bilvarumärke, som har problem med att finna nya platser där ni kan nå er målgrupp. Ni finns redan på bilmässorna, ni annonserar i relevanta kanaler och ni befinner er på platser där människor som värderar bilar också rör sig. Så; hur når ni bortom detta? Med hjälp av passion points kan ni finna nya platser där ni når er målgrupp, bortom era vanliga plattformar. Ett exempel: kanske ska ni släppa ett nytt tillval, som bäst lämpar sig för småbarnsföräldern med två barn i åldrarna 2-5 år? De här personerna rör sig mest troligt inte på bilmässorna, men har garanterat en rad andra intressen som grundar sig i deras värderingar. Kanske är de intresserade av heminredning, vilket gör att de följer ett särskilt Instagramkonto? Då är det kanske här ni ska synas, snarare än i senaste utgåvan av bilmagasinet.

Läs mer om värderingsbaserad segmentering här.