Artiklar

Digitalt insikts-driven innovation

Kundinsikt

Disruptiv innovation har vänt upp och ner på bransch efter bransch och förändrat marknader i grunden. Varumärkens framgång beror till högre och högre grad på deras förmåga att skapa meningsfulla upplevelser för sina kunder.

Mänsklig insikt är grunden för bra erbjudanden

De mest framgångsrika varumärkena är de som på djupet förstår sina kunders behov och hur deras erbjudande levererar på dem. Spotify, Uber och Netflix är exempel på företag som skapat nya, bättre sätt att leverera på människors behov. Som ett resultat har förväntningarna och beteenden i deras respektive branscher ändrats i grunden.

Företag måste kontinuerligt uppdatera sin förståelse för vad som är viktigt för deras målgrupp idag. Branschledare karaktäriseras ofta av ett tydlgt utifrån-och-in perspektiv. De fokuserar på att lösa människors problem snarare än sina egna tjänster och produkter.

Online co-creation labs

Det digitala landskapet är en god källa till mänskliga insikter. Företag som använder datan som finns tillgänlig på rätt sätt kan få ökad förståelse för sin marknad, konsumenterna och hur varumärkets relevans.

Vi använder ofta digitala verktyg i vårt insiktsarbete. Ett exempel är våra online co-creation labs. Där bjuds människor in för att dela information om sig själva, sina attityder och sitt beteende. De kan få i uppgift att testa produkter och tjänster för att sedan utvärdera sina upplevelser. De får också möjligheten att reagera på idéer och koncept och sedan bygga vidare på dem tillsammans.

Den digitala plattformen gör det möjligt att interagera med människor över längre tid, vilket ger chans till djupare förståelser. Till skillnad från traditionella fokusgrupper kan vi via ett online community interagera med dem i deras vardag. Ett online community är dessutom tillgängligt 24/7 och kan nås från alla delar av världen. Dessa faktorer för online co-creation labs till ett kraftfullt verktyg för att förstå människors behov. Metoden ökar även chansen för att utveckla attraktiva idéer då de helt eller delvis bygger på målgruppens behov och önskningar.

Du kan läsa mer om online co-creation labs här.