Artiklar

Co-creation på rätt sätt

Kundinsikt

Co-creation är ett begrepp som börjat användas allt mer frekvent de senaste åren. Men det är många företag som inte får de resultat man förväntat sig. En orsak till detta är att de misslyckas med att använda sin största resurs – kunderna.

Samarbete är grunden till lyckad co-creation

Vi är övertygade om att kunderna är den största källan till inspiration för företag. För vilka är bättre lämpade för att ge förslag på nya produkter, hitta nya vägar att förbättra redan befintliga erbjudanden eller komma på idéer för annorlunda koncept, än personerna som i slutändan faktiskt ska använda dessa?

Innovation blir som mest spännande när konsumenten själv får vara med i utvecklingen. Det är detta som kallas co-creation, och något som allt fler har börjat engagera sig i. Trots det är det tydligt att många företag glömmer bort det viktigaste verktyget för samskapande. Lyckad co-creation bygger på samarbete. För att få ut det mesta av det samarbetet finns det några saker företag kan göra:

Använd tvåvägskommunikation

Det allra vanligaste misstaget som företag gör när de arbetar med samskapande är att begränsa sina interaktioner med kunderna genom envägskommunikation. Ofta ber man kunderna att dela med sig av tips och idéer kring olika saker, utan att sedan ge någonting tillbaka. Att få input från sina kunder är naturligtvis värdefullt i sig, men du kommer få bättre resultat om du samarbetar med dem på riktigt. Därför är det viktigt att etablera ett enkelt och tydligt system för tvåvägskommunikation mellan dig och dina kunder.

Den eviga loopen av feedback

Feedback är viktigt för att utnyttja potentialen hos co-creation  feedback. Istället för att bara involvera kunderna vid enstaka tillfällen bör företagbetrakta dem som ett team genom hela utvecklingsprocessen – från idéstadiet, genom tester och vidare ut på marknaden. Allt handlar om att brainstorma, skapa och förbättra tillsammans.

Ett fåtal aktiva är bättre än tusentals passiva

En annan viktig nyckelfaktor för samskapande är deltagarnas engagemang. Det kan såklart vara värdefullt att samla in många nya idéer från ett stort antal personer, men verkligt samskapande kräver att alla som deltar aktivt bidrar med både förslag och feedback. Målet är inte bara att ha ett stort engagemang från deltagarna, utan även få kvalitativa idéer att arbeta med. För att uppnå detta bör företag ha ett nätverk av relativt få och noggrant utvalda personer, eftersom det är lättare att bygga en relation med en mindre grupp – något som också leder till att varje deltagare kan känna sig betydelsefull.

Våga lämna över en del av ansvaret

I ett samskapande krävs det alltså ett ständigt givande och tagande. Deltagarna ska känna att de får lika mycket tillbaka från dig som de ger. Be dem inte bara att komma med sina idéer, utan se dina kunder som rådgivare som ger dig återkoppling genom hela processen. Genom att lägga över en del av ansvaret på kunderna och behandla dem som en del av ditt team är chansen större att de blir lika angelägna om att uppnå ett bra resultat som du är. Du kan läsa mer om co-creation här.