Nyheter

Nu lanserar vi Lynxeye Society

Society

Press release 2 maj 2018

Nu lanserar vi Lynxeye Society för att hjälpa företag att skapa framtidens hållbara affärer. Vi satsar nu på hållbar innovation och affärsutveckling för att hjälpa företag att hitta nya, långsiktigt hållbara affärsmodeller och intäkter. Därför lanserar vi nu den nya verksamheten, Lynxeye Society.

”Vi vill visa vägen i att få ihop de tre perspektiven, profit, planet och people och bidra till att göra företag som medvetet satsar på detta till framtidens vinnare”, säger Sara Watz, medgrundare och Managing Director för nya Lynxeye Society.

Vi menar att hållbarhet är vår tids stora förändringsvåg, men fortfarande saknas den riktiga omställningen. Företag har ofta en god vilja när det gäller hållbarhet, men alltför många agerar reaktivt och ser hållbarhetsarbetet som ett krav för att följa regler och minimera risk istället för som en strategisk affärsmöjlighet, avgörande för såväl företagets som mänsklighetens framtid. Som kontrast till detta visar vår färska studie, Lynxeye Purposeful brands 2018, att 96% av svenskarna är beredda att göra förändringar i livsstil och konsumtion, vilket tydligt visar att konsumenterna vill se fler hållbara produkter och tjänster.

”Syftet med verksamheten i Lynxeye Society är att hjälpa företag att innovera fram framtidens lönsamma affärskoncept, som är lika attraktiva för människor som de är hållbara för planeten. Vi är övertygade om att framtiden tillhör de företag som inser att det inte finns någon motsättning mellan att göra gott och att tjäna pengar. Vi vill hjälpa företag att hitta skärningspunkten mellan de tre perspektiven planet, profit och people och utifrån detta identifiera nya affärsmodeller där hållbarhet på riktigt är en del av kärnaffären. Vi kopplar det smörgåsbord av affärsmöjligheter som hållbarhetsutmaningarna medför till insikter om vägarna in till olika kundsegments goda vilja att fatta mer hållbara köpbeslut. Genom att kombinera push med pull gör vi hållbarhet relevant för alla och säkerställer att alla blir vinnare – företag, människor och planet. Filantrokapitalism är vårt angreppsätt och triple bottom line vårt mått på framgång. Vi är övertygade om att de bästa innovationerna fortfarande finns kvar att upptäcka. Men det är hög tid att ställa om, innan det är för sent för såväl företag, planeten som mänskligheten”, säger Sara Watz, medgrundare och Managing Director för Lynxeye Society.

Lynxeye Society kommer att ha sin bas i Stockholm men även ha expertis på Lynxeyes andra marknader, London och Singapore. ”En majoritet av våra kunder verkar på en global marknad och vi arbetar med projekt över hela världen. Etableringen av Lynxeye Society är ett avgörande steg för oss i vårt arbete med att hjälpa våra kunder hitta nya framgångsmodeller och säkerställa sin framtida konkurrenskraft. Sverige ses ofta som ett föregångsland på området och vi tycker att det känns väldigt viktigt och naturligt att bidra till att företag skapar nya hållbara affärer även internationellt”, säger Christian Ihre, medgrundare av Lynxeye.

Lynxeye har under snart två decennier hjälpt företag, globalt och nationellt, att baserat på insikt om människors drivkrafter, behov och frustrationer bygga syftesdrivna företag och varumärken som tar avstamp i att lösa kundernas verkliga problem. ”Människor blir i allt större utsträckning värderingsstyrda i sina val, samtidigt som den snabba teknologiska utvecklingen transformerar bransch efter bransch och utmanar kundernas lojalitet till traditionella företag och varumärken i grunden. Hållbarhetsutmaningarna adderar ett ytterligare lager och för att företag ska överleva och behålla sin relevans framöver behöver de inte bara lösa verkliga problem för människor, utan även bidra till att lösa problem för planeten och mänskligheten i stort”, säger Johan Ekelin, medgrundare av Lynxeye”

Vill du veta mer om eller ta kontakt med Lynxeye Society, besök vår hemsida här.