Nyheter

Nominering till årets kvalitetsutvecklare

Lynxeye Insights är nominerade som ”Årets kvalitetsutvecklare” för arbetet med och framtagandet av vår Brand Optimizer i årets MarC awards. Förra året vann Lynxeye Insights ”Årets Projekt” för arbetet vi gjorde tillsammans med Visit Sweden och vi känner oss hedrade att återigen uppmärksammas som en ledande aktör inom den svenska undersökningsbranschen. Vinnaren utses den 20:e November.

Brand Optimizer är en innovativ metod för att dynamiskt testa och utveckla koncept kvantitativt. Brand Optimizern resulterar i både vilka kombinationer av olika element som skapar det starkaste konceptet såväl som vilka specifika idéer och delar som har den största potentialen. Metoden används brett inom området men passar perfekt för att testa helt nya produkter, varumärken och innovationer. Det behövs inte ett färdigt koncept för att påbörja arbetet, utan det räcker med idéer för att komma fram till ett optimerat erbjudande.

Vill du veta mer om Lynxeye Insights och vår Brand Optimizer är det bara att kontakta oss.