Om oss

Vi är managementkonsulter med fokus på tillväxtstrategi, innovation och design

Vår syn på nutiden
Framtiden är svår att förutse. Globaliseringen och digitaliseringen går allt snabbare vilket utmanar befintliga strukturer och affärsmodeller på helt nya sätt. Framtiden tillhör de företag som har ett tydligt syfte med sin verksamhet och vågar sig på nya, djärva sätt att göra skillnad i sina kunders liv och för samhället.

Vad vi gör
Vi skapar framgång med ett syfte. Vi utforskar framtida affärsmöjligheter utifrån ett kund- och samhällsperspektiv. Genom att utgå från verkliga behov definierar vi en meningsfull framtida roll för företaget, utvecklar ett relevant erbjudande och skapar kundupplevelser som bidrar till att nå affärsmålen.

Hur vi gör det 
Vår metod för att upptäcka framtida behov är unik. Med banbrytande verktyg och ett datadrivet angreppssätt förutser vi vad som driver människor och företag i framtiden. Och vi förstår varför. Insikterna är utgångspunkten för vår kreativa process som stakar ut rätt riktning för verksamheten och innovationsarbetet – allt för att företaget ska nå framgång på morgondagens marknad.

Förändringen vi skapar
Radikalt förbättrade affärsresultat genom framtidssäkrad strategi, innovation och design

Vårt erbjudande i korthet

Framtidssäkrade insikter
Vi utforskar dina framtida affärsmöjligheter genom att förstå behov och motiv hos människor och samhälle

Insiktsdrivna tillväxtstrategier
Vi definierar meningsfulla roller och utvecklar relevanta och hållbara erbjudanden genom att koppla samman ditt företag med morgondagens behov

Upplevelsebaserad innovation och design
Vi skapar konsumentupplevelser som löser riktiga problem och genererar resultat genom att kombinera vår djupgående förståelse för vad konsumenterna verkligen behöver med företagets unika företagsstrategi

 

Vill du veta mer om våra erbjudanden, hör gärna av dig!

Vi tror att de bästa resultaten fås genom att arbeta i krossfunktionella team baserade på expertis och praktisk erfarenhet

Lynxeye Insights
Förutspår morgondagens behov. Med vår unika metodik kan vi avslöja framtida behov hos dina kunder och dina kunders kunder. Det är grunden till allt vi gör. Vår expertis är att ta fram kärninsikter som grundas i såväl kvalitativa och kvantitativa studier som analytiska- och framtidsförutseende verktyg.

Lynxeye Strategy
Definierar företags framtida roller. Vi skapar strategier som gör det möjligt för ditt varumärke att gå i spetsen för framtida tillväxt i dynamiska marknadslandskap. Vår expertis är baserad på djupgående förståelse för mänskliga drivkrafter, samhällstrender, skarpt företagssinne så väl som gedigen erfarenhet av att transformera företags- och kundupplevelser.

Lynxeye Society
Utvecklar hållbara koncept. Vi utvecklar kommersiella företagskoncept som är lika attraktiva för människa som planet. Vår omfattande expertis inom näringsliv och samhälle är grunden för lösningar som möter både finansiella och hållbara mål.

Lynxeye Labs
Löser riktiga problem. Med gedigen kunskap om vad människor vill ha och verkligen behöver skapar vi omvälvande digitala innovationer som lyfter och förnyar ditt varumärke och företag. Vår digitala expertis tar dig hela vägen från strategi till implementering av syftesdrivna kundresor.

Lynxeye Studios
Skapar meningsfull design. Med förstklassig strategisk design och digital kompetens förstärker vi ditt varumärke tvärs alla kanaler och gränser. Vårt designteam är experter på att både skapa och implementera differentierade kundupplevelser.

Vår historia

Lynxeye grundades 1999 av tidigare Procter & Gamble-anställda Christian Ihre och Johan Ekelin. Strax efter anslöt Richard Törnblom från McKinsey & Co sig till duon.

Grundarnas vision var att hjälpa varumärken göra framsteg genom att uppdaga fundamentala insikter om människorna de finns till för. Målet var att få företag att utvecklas snabbare genom att skapa mer meningsfulla varumärken och erbjudanden för människor såväl som för företag, organisationer och samhället.

Likt den kända konstnären Lucio Fontana, som skapade snitt i sina målningar, är vårt mål att gå bortom det uppenbara för att finna något nytt. Konstnären har varit en källa till inspiration sedan starten.

Jag gjorde inte snitten för att förstöra bilden. Tvärtom, jag gjorde snitten för att finna någonting annat.

Idag är Lynxeye en global byrå med fokus på varumärken. Vi har kunder över hela världen och kontor i Stockholm, London och Singapore. Vi finns till för att skapa meningsfull utveckling.