Från låg-pris till värde för pengarna

Utmaningen

Den nordiska DIY-marknaden var i en period av stadig tillväxt, men konkurrensen ökade och marknadsutsikten var fragmenterad. Byggmax hade nyligen gjort några spännande förvärv som stärkte deras erbjudande, men allt eftersom varumärkesportföljen växte bidrog det också till en mer splittrad verksamhet. Byggmax starka ägandeskap över lågprispositionen blev allt mer på bekostnad av andra värden och så väl preferens som uppfattningen om kvalitet och valuta för pengarna riskerade att bli lidande. Det saknades en tydlig bild över hur Byggmax skulle kunna hitta en differentierad position som tog fasta på deras starka bakgrund samtidigt som den banade vägen för nya möjligheter. En framtidsorienterad position och kundfokuserad strategi behövdes för att säkerställa framtida tillväxt och relevans på marknaden.

 

Vår lösning

Genom omfattande analyser av kundmarknaden kunde en strategisk riktning definieras vilket gjorde det möjligt för Lyxeye att identifiera en unik och spännande position för Byggmax. DIY-kedjan, med en välkänd lågprispositionering, påbörjade förflyttningen mot att erbjuda värde för pengarna, med inriktning på den omfattande kunskap de besitter och vägledning de kan erbjuda sina kunder i alla hemförbättringsprojekt. Samtidigt lades fokus på kundvärden fokuserade på enkelhet som Byggmax har en viktig och historisk koppling till.

 

Det är inspirerande att se hur Lynxeye väver samman djupgående konsumentinsikter, bred marknadskunskap och god förståelse för företagets värderingar till en konkret riktning framåt. När vi tillsammans jobbat fram den framtida positioneringen och formulerat strategin för att ta oss dit så kändes det självklart att Lynxeye skulle fortsätta arbetet och ta fram vår uppdaterade visuella identitet.

Sanna Westman, Marknadschef Byggmax 

 

En essentiell del i den iterativa processen där företagets framtida position och strategi definierades var att skapa ett unikt varumärke och en relevant kundupplevelse som säkerställde en konsekvent känsla och utseende, dvs. utvecklingen av en visuell identitet som förkroppsligade varumärkesstrategin och skapade en smidig övergång till den nya strategin. Kundinsikten bekräftade att Byggmax tidigare logotyp och design hade en hög kännedom i Norden och för att bevara styrkan i detta skedde designutvecklingen med stor försiktighet. Det togs ett tidigt beslut att behålla de klassiska röda och gula färgerna men att en uppdatering av nyanser och övergripande uttryck skulle ske för att skapa en mer modern känsla. Genom rigorös testning av strategiska vägval tillsammans med olika designuttryck kunde vi besluta vad som skulle vara kvar, tas bort eller förstärkas.

Resultatet

Byggmax förstärkte bilden av att vara en DIY-kedja med hög kompetens som fokuserar på att alltid sätta konsumenten först – de levererar högsta möjliga värde med god kvalitet och bra pris. Vid öppningen av Byggmax i Stenungsund, den hundrade butiken i Sverige, lanserades resultatet av den nya visuella identiteten. Den uppdaterade designen hyllar den enkla och rättframma känsla som alltid präglat Byggmax samtidigt som den adderar en modern, systematisk och värdeskapande dimension som definierar och lyfter varumärkesupplevelsen. Utrullningen kommer ske på ett kostnadseffektivt sätt över tid på de totalt 150 butikerna, medan alla digitala kanaler redan har fått en komplett översyn.